Brøndby Kommune 02

Hvordan bliver vi mere strategiske, når vi kommunikerer?


Service

Strategisk kommunikation

Kundens behov

"Vi vil gerne vide mere om, hvordan vi kan tilrettelægge vores kommunikationsopgaver, så de ca. 60 medarbejdere og ledere i Teknisk Forvaltning tænker mere strategisk." Sådan lød de første linjer, da udviklingskonsulenten henvendte sig. Vi har også brug for nogle daglige værktøjer, så vi ikke gå i 10 forskellige retninger, fx i forhold til de store udviklingsprojekter: Letbanen, nye bydele, klima- og affaldsplaner. 

Løsning og effekt

Vi startede med at diskutere et oplæg til 3 workshops om strategisk kommunikation med vægt på case-baserede øvelser fra medarbejdernes hverdag. Efter nogle runder var programmet klarlagt:

Dag 1 handlede om den kontekst, som både hjemmesider, facebooksider, brochurer og pressemeddelelser lever i, ja, man kan kalde det helikopterperspektivet om den dynamiske kommunikationssituation i vores digitale tid. Altsammen for at forstå de præmisser, som kommer fra brugere og platforme - og som al kommunikation fungerer i. 

Dag 2 formede sig som nedslag på, hvad medarbejderne fortæller borgerne om på hverdagsniveau - og på projektniveau. Med de strategiske briller på handlede det om at levere information, som borgerne kan handle på, fx tilmelde sig et arrangement eller dele et opslag. Med topik-analysen i hånden blev Teknisk Forvaltning klædt på til at gennemarbejde de mulige vinkler på de store projekter, før de udvælger de bærende budskaber. Nemlig dem med størst mulig nyhedsværdi for borgere og andre interessenter.  

Dag 3 gik vi bl.a. i kødet på kanalerne som indspark til en kanalstrategi. Hvilke kanaler er et must, når man er en myndighed? Hvilke er ikke ... Vi analyserede tal fra web-statistikken og gik i kødet på udvalgte kernesider på hjemmesiden, den vigtigste informationskanal for kommunerne.

 

 

 

 

Skal vi tage snakken?

Vil I også være bedre til at tilrettelægge jeres projekt-kommunikation - og hverdagskommunikationen - efter en klar retning? Så I fortæller det værdifulde, dét som borgere og andre målgrupper synes er vigtigt?