Skriveprojekt: Dagsordener og referater 

Sagsfremstillinger til både sekretæren og landmanden


Byrådsmedlemmer er tit ikke skolet til at forstå en politisk sag. Der sidder både lægesekretærer, skolelærer og landmænd i mange byråd/kommunalbestyrelser. Derfor er kravene til sagsfremstillingen store: Sagsbehandleren skal fremfor alt kunne vinkle sagen, så det aktuelle politiske emne står lysene klart. Indstillingen og baggrundsstoffet skal være entydigt og kortfattet.  

Det er en ufattelig vigtig opgave at skrive, så politikerne kan træffe beslutninger på et korrekt og veloplyst grundlag. 

Sammen med jer udvikler vi en mere nutidig skrivekultur blandt ledere og medarbejdere, så jeres byrådsmedlemmer:

  • bruger kortere tid på at få overblik over en given sag
  • fra starten forstår det aktuelle i en politisk sag
  • er informeret om roller og ansvar i sagen
  • logisk føres frem til indstillingen i sagen; dét som de skal træffe beslutning om
  • bliver orienteret om sagens baggrund som en selvstændig del
  • kun behøver at læse sagen én gang for at forstå det vigtigste.

  
Typiske elementer i et dagsorden-projekt er:

  • I får revidereret jeres dagsordenskabelon
  • I arbejder fremadrettet ud fra en SkriveGuide og/eller fakta-ark
  • Skrivekurser for ledere og medarbejdere: 1 dag + 1 opfølgningsdag; 16 deltagere per hold
  • Evt. kampagne-elementer: film mm.

Se et eksempel på et workshop-program.

Dagsorden-projekter er altid digitalt funderet, dvs. baseret på web-skriveteknikker, der gør teksten læsevenlig til Ipad og mobil.

 

Nordfyns Kommune

Se, hvordan vi har hjulpet Nordfyns kommune med at skabe et fælles sprog i deres dagsordener.

 

Vis case

Skal vi tage snakken?

Hvordan mon jeres struktur for sagsfremstillinger ser ud? Og hvad siger jeres byråd? Er de til at forstå uden de skal bruge for meget tid på at læse før møderne?