Egedal Kommune

Klogt fra start på Facebook


Service

På Facebook som myndighed og organisation

Kundens behov

Egedal Kommune har arbejdet intenst med deres Facebook-strategi. Men de havde brug for hjælp til at få den forankret og markedsført i organisationen - og også eksternt ude i hele kommunen.

De fik også rådgivning om det vigtige i at have en snorlige intern beredskabsplan til dét af få de interne facebook-stakeholders til at arbejde sammen. De gode opslag, facebook-dynamikken, de mulige spørgsmål fra borgerne ville de også gerne afprøve på en facebook-testside.

Løsning og effekt

Egedal Kommunes kommunikationsteam valgte den grundige løsning, før de gik ud med den brede kommunale Facebook-side. Klogt gjort. Mens teamet selv tegnede strategien, hjalp vi med at markedsføre strategien internt og eksternt. Facebook rammer virkelig ind over mange områder i en organisation, fra det juridiske til det grænselandet mellem det private og det professionelle.

Med workshoppen "Strategien ind i hverdagen" gik vi det gode opslag på klingen, ligesom vi gennem rollespil øvede det gode, præcise svar fra Borgerservice, når borgerne stiller alle mulige - og umulige spørgsmål. Den uformelle kommunikation som myndighed handlede dagen også om. 14 dage efter gik Egedal Kommune i luften.

På 3. dagen kan de godt være stolte i Egedal: 707 likes, 42 delinger af lanceringsvideoen og spørgsmål fra borgerne begynder at tikke ind. Klogt at komme velforbredt fra start.

Synes du ikke, de fortjener et like? Tjek dem på: facebook.com/egedalkommune 

Skal vi tage snakken?

Skal vi også hjælpe din kommune med at komme godt fra start på Facebook? Lad os tage en snak.