Helsingør Kommune

80 nye brevskabeloner i tråd med kommunens værdier


Service

Skriveprojekt: Breve og e-mails

Kundens behov

"Professionel service" kaldte Teknik- og Miljøforvaltningens ledelse den nye vision for omkring 100 medarbejdere.

Ledelsen gik hele vejen rundt om den kontakt, som sagsbehandlerne har med borgere og erhvervsliv. Og her fylder den skriftlige én-til-én kommunikation en del i form af afgørelser i byggesager, påbud og korrespondance på e-mail med mange forskellige målgrupper.

Løsning og effekt

Med konceptet "I øjenhøjde" trænede vi medarbejdernes forståelse for modtagerens behov, når man som virksomhed eller borger kommunikerer med kommunen. Målet var også at kunne skrive mere direkte og klart og vise en menneskelig forståelse - som fagperson.

Vi nedsatte en skabelonarbejdsgruppe på 5 medarbejdere fra Teknik og Miljø. I et tæt samarbejde skrev vi 7 nye brevskabeloner.

Ud fra de nye skabeloner gik medarbejderne i skabelongruppen tilbage til deres team og omskrev mellem 15-20 brevskabeloner Resultat: ca. 80 tidssvarende brevskabeloner.

Vi udviklede en SkriveGuide til intra og et trykt fakta-ark, der giver sagsbehandlerne det hurtige overblik over de vigtigste skrivetips.

Skal vi tage snakken?

Har I også brug for at skrive mere klart og direkte i breve og e-mails til borgerne? Vi hjælper jeg gerne godt på vej.