Københavns Kommune

Jurister kan sagtens skrive til almindelige mennesker


Service

Skrive-workhop for jurister i Huslejenævnet, en afdeling i Københavns Kommune, der fungerer som en form for neutral domstol.

Kundens behov

En større hold jurister afgør komplekse sager om folks lejeboliger, fra krav om reparationer når man flytter som lejer til aftaler med en lejer om at komme besøg for at vurdere et lejemål. Det svære er at skrive afgørelser og breve som meget forskellige typer københavnere forstår. Det vil sige både de chilenske studerende, de pakistanske lejere og fine ældre fruer på Østerbro.

De fleste borgere modtager lange breve med lange sætninger og mange lovparagraffer. Så, hvordan formidler man ekstremt kompliceret lovstof til helt almindelige - og meget forskellige - mennesker, spurgte chefen for Huslejenævnet?  

Løsning og effekt

Skrive-workshoppen er delt op i 3 emner: Første emne handler om at definere de 2-3 mest typiske målgrupper, dvs. persona'er. Et farverigt galleri af mennesketyper kom frem på medarbejdernes skærme! Målgruppebevidsthed er et kæmpe aktiv, når man skal kommunikere. Juristerne lærte, hvordan de kan bruge deres detaljerede viden om borgerne, både før og undervejs i skriveprocessen. 

Anden del handler om brevets opbygning. Hvordan starter man, så borgeren hænger i og fortsætter med at læse? Hvordan fortæller man det vigtigste, hvis man har 4 lige vigtige pointer, der kæmper om at stå først? Og hvor placerer man lovstoffet i sætningen, så det hele holder i retten - og så folk ikke kløjs i det? Og endelig: Hvordan sikrer man sig, at folk også kan læse brevet på mobilen, uden teksten klumper sammen i store blokke? 

Til sidst skrev deltagerne et vigtigt brev om i små grupper. Små revolutioner og stolte øjeblikke spredte sig hele vejen rundt om det store bord i bygningen på Rådhuspladsen, da de læste op af de nye breve.  Juristerne lærte, at man sagtens kan fastholde sin faglighed og være en god kommunikator.

Med et par nye brev-skabeloner i hånden er der god basis for at gå hjem og omskrive de 15-20 mest brugte brev-typer. Pøj med det til de engagerede jurister i Huslejenævnet ...

 

Skal vi tage snakken?

Hvad er udfordringerne for jeres fagfolk, når de skal formidle kompliceret stof til borgerne?