Kommuner

Fagpersoner bliver faktisk glade for at skrive, så folk forstår


16 kommuner har vi hjulpet godt på vej mod et skriftligt sprog med lige dele høj faglighed og forståelighed. Her kan du scrolle gennem nogle vidt forskellige cases.

Men kan man mon pege på et resultat, der gælder for alle? Hmm, nok ikke ét. Her er de:  

3 vigtigste resultater:

 1. I bruger mindre tid på at skrive - og fagpersoner bliver gladere for at skrive. Både ledere og medarbejdere vil bruge langt mindre tid på at skrive og sagsbehandle frem og tilbage med borgere og virksomheder. Ligesom ledere og medarbejdere vil bruge færre minutter på at at skrive sager. De vil også bruge færre kræfter på et ofte uhensigtsmæssigt samarbejde med fx en leder om en dagsorden eller en byggesagsafgørelse. I sparer altså penge - og der kommer et større smil på læben blandt sagsbehandlere, web- og dagsordenskribenter. 
   
 2. I lærer at skrive, så almindelige mennesker forstår.  Fagpersoner lærer at skrive kompliceret fagstof, så både landmænd, advokater og automekanikere forstår sagens kerne. I lærer også at kommunikere anerkendende, så der er grobund for et konstruktivt samarbejde med borgerne, ja, det grundstof som "samskabelse" bygger på. Et brevprojekt er ikke til at komme udenom, når I skal styrke jeres brand, fx signalere større åbenhed og samarbejdsvilje.  
   
 3. I får indarbejdet en nutidig og borgernær skrivekultur, når kurset er slut.
  Vi udvikler både det jordnære og motiverende, fra jeres skriveguidelines og fakta-ark til små interne film om værdien ved at skrive, så folk forstår. Som ledelse får I rådgivning om jeres rolle mht. at skabe en forandret skrivekultur i en digital tid på den lange bane. Men, men ... Vi skal ikke glemme en af de mest succesfulde løsninger:

  Vi sætter os ned i små teams med jeres fagpersoner. Sammen omskriver vi f5-10 afgørelser, linje for linje. De kommer til at danne præcedens for nyt indhold i alle jeres skabeloner - med jeres egne medarbejdere som slagkraftige ambassadører for forandringen. Dét virker.

  Ring til os for at høre mere om hvorfor og hvordan på tlf. +45 4162 6126 

Københavns Kommune

Tænk på, at jurister sagtens kan lære at formidle kompliceret lovstof til helt almindelige mennesker ...
 

Rudersdal Kommune

Web-tekster, der løser folks behov - eller giver plads til drømme
 

Nordfyns Kommune 02

Nye breve, der signalerer mere samarbejde og nærhed
 

Nordfyns Kommune 01

Et fælles sprog i dagsordenerne
 

Helsingør Kommune

80 nye brevskabeloner i tråd med kommunens værdier
 

Brøndby Kommune 01

Effektive og levende tekster til web
 

Brøndby Kommune 02

Strategisk kommunikation for Teknisk Forvaltning
 

Halsnæs Kommune

Korte og klare sagsfremstillinger
 

Egedal Kommune

På Facebook som myndighed og organisation; intern beredskabsplan og markedsføring og rådgivning om strategi 
 

Ærø Kommune

Når borgerne læser på mobil og Ipad - og lidt på PC