Nordfyns Kommune 01

Et fælles sprog i dagsordenerne


Service

Skriveprojekt: Mere brugervenlige dagordener og referater

Kundens behov

Ledere og medarbejdere i Nordfyns Kommune havde kigget deres interne arbejdsgange godt efter i sømmene. Hvordan kunne man undgå sager, der kommer til genbehandling? Hvordan kan man arbejde mere konstruktivt sammen som leder og faglig medarbejder?

Og hvordan kan man formidle en sag, så hele kommunalbestyrelsen kan forstå den? Så både den 22-årige politiker og skolelederen kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. God formidling skaber tit en effektivisering: Mere effektive arbejdsgange og så tager det kortere tid at læse sagerne for politikere, borgere og andre. Fordi de nu forstår sagen og lettere får et overblik.

Løsning og effekt

Dagsordenskabelonen er grundlaget for den gode sagsfremstilling. Vi reviderede opbygningen af skabelonen, så den matcher den måde, vi læser på online. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne læser jo sagerne på Ipads – andre måske også på mobil eller ved en PC.

Ca. 70 ledere og sagsbehandlere deltog i 2 skriveworkshops. Målet var at øge deres målgruppeforståelse og blikket for den måde, vi afkoder tekster på i en digital tid. Skriveøvelser, hvor de træner de 6 stærke skriveråd, blev det også til – med mange gode diskussioner. Det hele med målet at skrive kortere, mere faktuelt og konkret.

En leder kommenterede forløbet: “Nu har vi fået et fælles sprog om dagsordenerne. Det har vi ikke haft før”.

Skal vi tage snakken?

Har I også brug for en ny skrivekultur i jeres kommune? Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.