Nordfyns Kommune 02

En hel organisation flytter skrivekulturen ind i 2018


Service

Skriveprojekt: Det har Jette brug for at vide
Sådan skriver du en afgørelse til en borger - og andre skriftlige dokumenter

Kundens behov

Som i mange andre kommuner skriver fagmedarbejderne i de forskellige områder på hver deres måde. Der er mange skabeloner i brug, nogle bruger visse, andre nogle andre. Det er ret almindeligt i mange organisationer.

Direktionen ønsker et mere fælles fodslaw, så borgeren kan genkende kommunen, uanset om han/hun taler med Borgerservice - eller Teknik, Erhverv og Kultur. Vi har kortlagt 4 strategiske mål, som vi styrer efter overordnet - og 6 konkrete mål, som vi kan måle indsatsen efter.

Et af målene handler om styre i retning af mere nærhed overfor borgeren, fx sende signaler om et tættere samarbejde mellem borger, virksomhed og kommune. Det punkt bliver vejen frem for det offentlige i det kommende årti. Både med samskabelsesprojekter for øje og som en klogere måde at bruge de offentlige kroner og ører på. Så, hold øje med Nordfyns Kommune ...

Teknik, Erhverv og Kultur er godt igang; næste etape er 3 andre organisationsområder. 

Løsning og effekt

Skal vi tage snakken?

Overvejer I også at rykke jeres skriftlige kommunikation tættere på den måde, vi kommunikerer på idag? Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.