Personaer

Målret indholdet med personaer


En persona er en fiktiv person, der repræsenterer en del af jeres målgruppe. Gennem personaer sikrer I, at jeres tekster og indhold er målrettet målgruppen.

Hvordan kan man målrette sin tekst eller indhold til en stor, differentieret og uhåndgribelig målgruppe? Mange virksomheder skriver tekster og indhold til en målgruppe, som de egentlig ikke helt ved, hvem er. Er det fx landmænd eller advokater? Der kan være mange forskellige behov, der skal dækkes, og det sprog, man skriver i, har også stor betydning.

Som en del af personaudvikling tilbyder vi:


Indsamling af data om målgruppen
Gennem kvalitative og kvantitative metoder indsamler vi viden om målgruppen.


Udvikling af personaer
På baggrund af den indsamlede viden analyserer vi materialet, opdeler jeres målgrupper i segmenter/typer og udvikler en persona baseret på hvert segment.


Workshop, implementering og ejerskab
På en workshop præsenterer vi personaerne for jer, og I skal finde billeder af personaerne og bruge dem til konkret udvikling af fx tekst og indhold. Formålet med workshoppen er at give jer ejerskab og forståelse for arbejdet med jeres personaer.


Udvikling af visuelle personaer
For at gøre personaerne til en del af jeres hverdag, kan vi udvikle plancher, plakater, post-its mv. af jeres personaer. På den måde er de hele tiden synlige og sikrer fokus på jeres målgruppe.
 

Vores arbejde med persona-metoden bygger blandt andet på Danmarks førende forsker i personaer, Ph.D forsker Lene Nielsen. Læs mere på Lene Nielsens blog.

Skal vi tage snakken?

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle personaer for jeres vigtigste målgrupper?