Skriveprojekter

Mere menneske, mindre myndighed


Vi hjælper kommunerne med at udvikle en tidssvarende skriftlig kommunikation. Så borgere forstår processen fra A til B, når man bestiller et nyt pas online. Eller så Hr. Sørensen er indforstået med vilkårene, der følger med en byggetilladelse. 

Men hvorfor? Sådan tænker du måske. Når I løfter den skriftlige kommunikation, er der færre, der ringer ind. Og I bliver synlige som en effektiv, serviceorienteret og tilgængelig kommune. 

Vores skriveprojekter for kommunerne er:

Du kan vælge mellem 3 typer pakkeløsninger

Vi tilbyder 3 forskellige pakkeløsninger. Hvilken løsning, der passer bedst til jeres organisation afhænger helt af, hvor meget af implementeringen, I selv kan tage jer af.

Det er godt at starte med at tænke over, om:
 

  • vi skal stå for hele pakken med både implementering og skriveworkshops, når I skal udvikle en ny skrivekultur.
     
  • I har brug for skriveworkshops og rådgivning i forhold til den gode proces/best practice, når I skal fra A til B.
     
  • I kun har brug for vores skriveworkshops, fordi I selv vil tage jer af implementeringen af den ny skrivekultur.

Sådan ser processen ud

Et skriveprojekt er en proces og rummer ofte flere steps. Vi kommer ikke bare forbi til en workshop og går igen. Implementeringen er mindst lige så vigtig som selve workshoppen.

1

Opstart og
annoncering


Vi får indsigt i jeres breve og e-mails, dagsordener og referater eller webtekster.

Projektet annonceres internt

Tilmelding til workshops
 

2

Strategi for
implementering


Sammen med jer udarbejder vi en plan for implementeringen.

Vi udarbejder skriveguides, faktaark, plakater mm.


 

3

I er på
skrive-workshop


1 hel dags workshop

½-1 hel dags opfølgning 3-4 uger efter

 

4

Jeres skabeloner
skrives om


Vi omskriver et antal skabeloner i samarbejde med jer.

 

 

Specialister i offentlig kommunikation for kommuner

Vi er specialiseret i offentlig kommunikation med projekter for 12 kommuner. Når man udvikler et mere tidssvarende sprog for fx 110 ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at jeres interne kultur også flytter med. Derfor er det sjældent gjort med et par skriveworkshops.

Vi ser fx også på jeres brevskabeloner eller dagsordenskabeloner. Og vi ser på, hvordan vi kan bakke op om jeres ledere og medarbejdere, så de bruger de nye skriveråd i hverdagen, fx med film, opdaterede skrive-guidelines eller dét at skabe ny præcedens for jeres breve via et internt brev-ambassadørteam.

Læs mere om, hvordan vi har hjulpet Helsingør, Halsnæs, Brøndby og Nordfyns Kommune på vej med en ny og forbedret intern skrivekultur.