Widex

Koncept og tekst til global kampagne for nyt høreapparat


Service

Direct marketing kampagne

Kundens behov

Widex skulle ud til et globalt marked. Ønsket var at få nuværende høreapparatbrugere til at skifte de gamle høreapparater ud ved at aflevere de gamle, betale noget ekstra og få et par nye høreapparater bygget på den nyeste teknologi.

Widex havde brug for et klart koncept og tekst på engelsk.

Løsning og effekt

Ud fra Widex persona´er (målgruppe-typer) udviklede vi to forskellige direct mails. Den ene med idéen byt-og-få-et-nyt-par som hovedbudskabet. Den anden mere dialogsøgende i forhold til høreapparatbrugerens udfordringer i hverdagen.

Ud fra brevene trak vi forskellige hoved- og underbudskaber frem til trykte annoncetekster og til en flyer. Widex stod selv for det grafiske udtryk.

Skal vi tage snakken?

Hvad skal I have jeres målgrupper til at gøre? Vi hjælper jer med målrettet og effektiv direct marketing.